Uygulamalı Eğitim

Portfolyo Eğitim Sistemi

Yarım gün Türkçe, Yarım gün İngilizce

Çapraz Müfredat - Cross Curricular Syllabus

Keşfederek Öğrenmek

Bilim Eğitimi

Sanat Yoluyla İfade İmkanı​

Sanat Eğitimi

Bedensel Farkındalık

Beden ve Spor Eğitimi